0

Genel bütçeden milli eğitime ayrılan pay gerçekten yeterli mi