23

Toplumu ayrıştırıcı uygulama ve yorumlardan uzak durmalıyız