0

Toplumu ayrıştırıcı uygulama ve yorumlardan uzak durmalıyız