1

Keçilerini otlatırken ders de çalışıp fen lisesini kazandılar