0

Anadolu liselerine yenilerinin eklenmesi niçin zorlaştırılıyor