1

Sınavlı sistem dışında kalan okulların velilerinden eylem