0

TEOG yerine daha zorlu bir sınav sistemi getirildi