0

Sınavlar için alınan yüksek ücretler isyan ettiriyor