0

Sağ beyin sol beyin algılaması modeliyle eğitim