0

Bütün öğrencileri aynı sınava tabi tutmak adil bir sistem mi?