24

Üniversiteye girişin kolay hale getirilmesi seviyeyi düşürüyor