0

Talaslıoğlu: Yüz yüze eğitim için güven mesajları verilmeli