2

Vakıf üniversitelerine tıp fakültesi açma zorunluluğu