0

Lise son sınıfta devamsızlıktan kalan öğrenciler mezun edilecek