0

Yargı kararı: Öğrenciye banka kartı dayatması yapılamaz