0

Yüz binlerce öğrenci neden eğitime erişim imkanından yoksunlar

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) eğitimle ilgili, kurulduğu tarihten bu yana çok yararlı araştırmalar yapıp, örnek oluşturabilecek raporlar hazırlıyor. 2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın ERG’in hazırladığı raporlardan faydalanması gereken çok önemli noktalar var.

Bilmiyorum, acaba MEB bu roparları, ERG’in bu çalışmalarını takip ediyor mu: Ümit ederim inşallah takip ediyordur. ERG yine çok önemli bir eğitim sorununa değinmiş. Cumhuriyet gazetesi eğitim muhabiri Figen Atalay’a konuşan ERG Politika Analisti Yeliz Düşkün, eğitim-öğretim dışında kalan okul çağındaki çocukların durumunu değerlendirmiş. Yeliş Düşkün’ün çok çarpıcı değerlendirmesi şöyle:

“Eğitime erişim de önemli bir önceliktir. Evet, Türkiye’de eğitime erişimde önemli yol kat edildi ancak “erişim sorunu çözüldü, yalnızca nitelik sorunu kaldı” gibi bir yaklaşım yanlış olur. MEB verileri incelendiğinde zorunlu eğitim çağındaki, yani 6-17 yaş arasındaki her 100 çocuktan yaklaşık 5’inin okul dışında olduğu görülüyor. Bu, 6-17 yaş aralığında yaklaşık olarak 740 bin çocuk demektir. Eğitimin dışında olan çocuklar ağırlıklı olarak 14-17 yaş aralığında olsa da daha küçük yaşlarda da eğitim dışında kalanlar var.”

Evet değerlendirme böyle ve gerçekten çok çarpıcı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bu konuyla ilgili olarak açıklama yapma ve sorunun nasıl çözüleceğine dair somut bilgi verme görevi düşüyor.

 

tbekir@gmail.com

 

Yorum yapın