3

Eğitim-İş: Yetenek sınavlarını kaldırmak akıl dışılıktır