1

Ustalık ve kalfalık sınavları artık iki ayda bir yapılacak