0

Eğitim-İş: Eğitimde fırsat eşitliğini bozan LGS kaldırılmalı