0

Lise tercihi için önce eve yakın okul sonra sınavlı okul