0

150 bine yakın öğrencinin sınıfı da öğretmeni de yok